Úvod

Vítejte na stránkách zpětného odběru použitých automobilových baterií, který je zajišťován v rámci solidárního systému výrobců. Solidární systém výrobců a s tím související povinnosti dle zákona o odpadech tvoří výrobci vozidel a akreditovaní zástupci. Tato internetová prezentace Vám nabízí řadu užitečných informací související s problematikou zpětného odběru použitých automobilových baterií.

Více informací o solidárním systému

25.05.2016 Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů za rok 2014 - odkaz: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ukazatele_odpadoveho_hospodarstvi_baterie_akumulatory/$FILE/OODP-vyhodnoceni_2014_baterie_a_akumulatory-20160418.pdf, ZDROJ: MŽP ČR

13.04.2016 Snížení výkupních cen autobaterií a Pb odpadů - Zpětný odběr -autobaterie 16.500,- Kč/t materiálu s platností od 13/4/2016. Zdroj: www.kovopb.cz

Archiv novinek