Úvod

Vítejte na stránkách zpětného odběru použitých automobilových baterií, který je zajišťován v rámci solidárního systému výrobců. Solidární systém výrobců a s tím související povinnosti dle zákona o odpadech tvoří výrobci vozidel a akreditovaní zástupci. Tato internetová prezentace Vám nabízí řadu užitečných informací související s problematikou zpětného odběru použitých automobilových baterií.

Více informací o solidárním systému

28.12.2020 Děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme úspěšný a spokojený nový rok 2021.

25.09.2020 Novela zákona o odpadech prošla parlamentem - problém zůstává ve velké obecnosti a absenci prováděcích vyhlášek. Schválená novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon je platný od ledna příštího roku a na první pohled už probouzí méně rozbrojů než před rokem. Z praktického hlediska ale řeší mnoho věcí pouze v obecné rovině. Spousta detailů bude jasná až v prováděcích vyhláškách - ty zatím neexistují. ZDROJ: ENVIWEB.CZ - http://www.enviweb.cz/117289

Archiv novinek