Úvod

Vítejte na stránkách zpětného odběru použitých automobilových baterií, který je zajišťován v rámci solidárního systému výrobců. Solidární systém výrobců a s tím související povinnosti dle zákona o odpadech tvoří výrobci vozidel a akreditovaní zástupci. Tato internetová prezentace Vám nabízí řadu užitečných informací související s problematikou zpětného odběru použitých automobilových baterií.

Více informací o solidárním systému

20.09.2016 Seznam výrobců baterií a akumulátorů podle § 31e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a výrobců baterií a akumulátorů, kteří mají uzavřenu smlouvu o společném plnění podle § 31k odst. 1 písm. c).¨- více na: http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf

12.09.2016 Zvýšení výkupních cen autobaterií a Pb odpadů od 12.09.2016 - 18.000,- Kč/tun, více na http://kovopb.cz/userdata/pages/19/cdp__akt.pdf.

Archiv novinek