Místa zpětného odběru | Automobilová baterie | Životní cyklus automobilové baterie | Negativní vliv na ŽP | OdkazyAutomobilová baterie

Legenda:
1. mřížková deska
2. kladná elektroda
3. mikroporózní separátor
4. záporná elektroda
5. mikroporózní separátor
6. blok kladné elektrody
7. kontakt kladného článku
8. těsnící kroužek
9. záporný pól
10. kontakt záporného článku
11. blok záporné elektrody
12. pojistní ventil
 
Zdroj: http://www.eurobat.org/