Ke stažení

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU – formát pdf - [ uložit ]
Zákon č.297/2009 Sb. (novela zákona o odpadech) – formát pdf - [ uložit ]
Prováděcí předpis č.170/2010 Sb – formát pdf- [ uložit ]
Příloha č.2 - Prováděcí předpis č.170/2010 Sb – formát pdf - [ uložit ]
Příloha č.3 - Prováděcí předpis č.170/2010 Sb – formát pdf - [ uložit ]
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech – formát pdf - [ uložit ]
Přehled výrobců automobilových a průmyslových baterií a akumulátorů a způsob plnění povinnosti zpětného odběru – formát pdf - [ uložit ]
Dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru (obce) – formát pdf - [ uložit ]
Dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru (podnikatelský subjekt) – formát pdf - [ uložit ]