Místa zpětného odběru | Automobilová baterie | Životní cyklus automobilové baterie | Negativní vliv na ŽP | Odkazy

Místa zpětného odběru

Účastníci solidárního systému dle § 31 h odst. 2 zákona o odpadech prostřednictvím svých partnerů zřídili místa zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části, kde jsou automobilové baterie uváděny na trh, prodávány.

Místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů splňuje technické požadavky, které jsou stanoveny prováděcím předpisem.

Najděte si Vaše nejbližší místo zpětného odběru použitých automobilových baterií ZDE
 
Vzor označení místa zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů