Místa zpětného odběru | Automobilová baterie | Životní cyklus automobilové baterie | Negativní vliv na ŽP | Odkazy

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí – www.mzp.cz
Ministerstvo životního prostředí – odkaz "Baterie a akumulátory" - http://www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) – www.cenia.cz
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) – www.ispop.cz
Kolektivní organizace ECOBAT – www.ecobat.cz
EUROBAT, The Association of European Storage Battery Manufacturers - http://www.eurobat.org/
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – www.kovopb.cz
GREEN Solution s.r.o. - www.gsolution.cz, www.gsolution.eu
Odpadový hospodář - www.odpadovyhospodar.cz