Místa zpětného odběru | Automobilová baterie | Životní cyklus automobilové baterie | Negativní vliv na ŽP | Odkazy

Negativní vlivy na ŽP

Nejrůznější formy těžkých kovů a jejich sloučenin byly nebo dodnes jsou základní složkou elektrochemických systémů.
Jsou to zejména:
olova v akumulátorech Pb/H2SO4,
kadmia v akumulátorech Ni/Cd,
rtuti v primárních bateriích typu Zn/HgO.

Tyto kovy klasifikuje European Chemicals Bureau (ECB) jako nebezpečné látky, které se vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.
Obsah výše zmíněných těžkých kovů v bateriích a akumulátorech se pohybuje v řádu desítek procent. Tyto látky se vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Na lidský organismus působí tyto těžké kovy následujícím způsobem:
olovo (65 – 70 % olova v olověných akumulátorech):
- váže se na bílkoviny (P – a aminoskupiny), vytlačuje jiné kovy (např. Zn),
- symptomy otravy olovem: chudokrevnost, ledviny (akutní – narušená resorpce a chronicky snížená účinnost vylučování), trávicí soustava (koliky), mozek (ochrnutí, záněty kůže mozku),
- enzymy tvorby krve, které jsou vázány olovem: ALA-D, Ferro-C, Hem-Oxidase,
- obsah v těle: 90 % v kostech, 10 % v krvi a v měkkých tkáních.
rtuť (10 – 15 % rtuti v Zn/HgO primárních bateriích)
- vysoká mobilita v ekosystému (voda, vzduch, půda),
- rozpustnost v tuku – membrány buněk mohou být snadno proniknuty,
- zdravotní symptomy: poškození nervového systému, psychické poruchy, třesení rukou, atd.
- organické sloučeniny rtuti se kumulují v potravním řetězci (např. v rybách – epidemie
v Japonsku).
kadmium (15 – 22 % kadmia v niklkadmiových akumulátorech)
- karcinogen,
- příjem: dýcháním (prach), potravou (maso (játra, ledviny), obilí),
- kumuluje se především v játrech a ledvinách,
- symptomy otravy kadmiem: poškození ledvin, poruchy hospodaření s vápníkem (zlomeniny
kostí, řídnutí kostí).