O povinnostech výrobců | Uvádění na trh | Označování | Místa zpětného odběru | Zpracování | Evidence | Informační zabezpečení

O povinnostech výrobců

Výčet povinnosti výrobce automobilových baterií dle zákona o odpadech:
1) povinnosti při uvádění na trh automobilových baterií,
2) povinnosti při označování automobilových baterií,
3) povinnosti při zajištění míst zpětného odběru použitých automobilových baterií,
4) povinnosti při zajištění zpracování použitých automobilových baterií,
5) povinnosti při vedení evidence zpětného odběru použitých automobilových baterií,
6) povinnosti při informačním zabezpečení zpětného odběru použitých automobilových baterií.