O povinnostech výrobců | Uvádění na trh | Označování | Místa zpětného odběru | Zpracování | Evidence | Informační zabezpečení

Zpracování

Dle zákona o odpadech je povinností předat automobilové baterie nebo akumulátory z míst zpětného odběru pouze osobě oprávněné ke zpracování nebo materiálovému využití odpadních baterií nebo akumulátorů.

Výrobce je povinen na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů za použití nejlepších dostupných technik v zařízeních, která splňují dané podmínky.
Výrobce je povinen zajistit, aby zařízení dosáhlo minimální účinnosti procesů materiálového využití:
A) 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo akumulátorů, včetně materiálového využití obsahu olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů,
B) 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií nebo akumulátorů, včetně materiálového využití obsahu kadmia na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů,
C) 50 % průměrné hmotnosti ostatních použitelných baterií nebo akumulátorů.
Automobilové baterie nebo akumulátory nesmějí být ukládány na skládky všech skupin a dále u přenosných a automobilových baterií, u kterých je možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich elektronický typ nebo jejich značku nesmějí být odstraněny spalováním.

Zjednodušená rekapitulace povinností pro výrobce v bodě 4):

  • Předat automobilové baterie nebo akumulátory z míst zpětného odběru pouze osobě oprávněné ke zpracování nebo materiálovému využití odpadních baterií nebo akumulátorů
  • Na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů
  • Zajistit, aby zařízení dosáhlo minimální účinnosti procesů materiálového využití
  • Stupeň využití: 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo akumulátorů, včetně materiálového využití obsahu olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů

 

Zpracovatel použitých automobilových baterií v ČR, který je schopen zajistit dosažení požadovaného stupně využití při aplikaci nejlepších dostupných technologií recyklace jsou Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Službou šetrnou k životnímu a pracovnímu prostředí zhodnocují odpady olova, drahých kovů, elektrozařízení a to nejlepšími dostupnými technologiemi recyklace.

Informace o společnosti:
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
Příbram VI č.p. 530, 261 81 Příbram
tel.: +420 318 470 111, fax:  +420 318 470 254
IČO: 27118100
DIČ: CZ27118100
www.kovopb.cz