O solidárním systému | Členové solidárního systému | Legislativa | Zapojení se do systému | Kontakty

Zapojení se do systému

Pro zapojení se do solidárního systému je zapotřebí následující:
1. Být zapsán v Seznamu výrobců na MŽP
2. Uzavřít smlouvu o solidárním plnění se stávajícími účastníky solidárního plnění
3. Podílet se na nákladech souvisejících se zajištěním a správou solidárního systému zpětného odběru (čtvrtletní příspěvek - info na emailu: info@zpetnyodber.eu)

Poznámka k bodu 1:
Přehled výrobců automobilových a průmyslových baterií a akumulátorů a způsob plnění povinnosti zpětného odběru
(Zdroj: Ministerstvo životního prostředí)